Telefoon

06-53900136

Email

neda@ayurmitra.nl

Openingstijden

ma t/m vr: 13 - 18 | za: 10 - 17

Privacybeleid


UW DOSSIER IS IN GOEDE HANDEN

Privacy verklaring Ayurmitra Praktijk

Ayurmitra zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Ayurmitra daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. De richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn van toepassing.

Gegevensbescherming en de wet AVG

De gegevens die we van cliënten verzamelen zijn veelal persoonsgegevens en daarom is het gebruik en beheer van die data onderhevig aan de nieuwe (Europese) privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AGV).

Onder de oude en nieuwe wet zijn organisaties, ook instellingen en praktijken, verplicht om informatie te geven aan mensen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. De AVG is heel concreet.

 • Organisaties moet dan in ieder geval de volgende informatie verstrekken:
 • de identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke;
 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (indien aanwezig);
 • de doeleinden van en de rechtsgrond voor het gebruik van de gegevens;
 • de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke (als de verwerking op het gerechtvaardigd belang is gebaseerd);
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
 • of de gegevens (zullen) worden doorgegeven aan een land buiten de EU.

Daarnaast moet je als organisatie aanvullende gegevens verstrekken om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen. Het gaat dan niet alleen om de bewaartermijn van de gegevens maar ook om duidelijkheid over onder meer de volgende punten:

 • het recht van betrokkene om inzage in zijn gegevens te krijgen, en het recht op rectificatie of wissen van de gegevens of beperking van de verwerking daarvan, en het recht tegen de verwerking (en/of overdracht) bezwaar te maken;
 • het recht van betrokkene om zijn verleende toestemming in te trekken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Volgens de AVG moet bovenstaande informatie eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn, en moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt. Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw therapeut over u heeft vertrouwelijk is. Welke gegevens worden verzameld:

 • Voor-en achternaam en adresgegevens
 • Geslacht (om jou op de juiste manier te adresseren)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Soort behandeling/afspraak
 • Hoe je bij Ayurmitra terecht bent gekomen
 • Datum van het consult of behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling en welke preparaten je geadviseerd hebt gekregen
 • Kosten van het consult

Verwerking van persoonsgegevens

Ayurmitra praktijk verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een cliënt zelf persoonlijk (tijdens een bespreking ), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Ayurmitra praktijk zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

Doeleinden verwerking

Ayurmitra Praktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een natuurgeneeskundige behandelovereenkomst
 2. het onderhouden van contact met cliënten
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.ayurmitra.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

Ayurmitra Praktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de cliënt. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst,

Bewaren van gegevens

Ayurmitra Praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ayurmitra Praktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 2 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 2 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement

Ayurmitra Praktijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Ayurmitra Praktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijziging