Telefoon

06-53900136

Email

neda@ayurmitra.nl

Openingstijden

ma t/m vr: 13 - 18 | za: 10 - 17

De zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra

Ongeveer 8 jaar geleden heb ik het boek ” de zeven spirituele wetten van succes” van Deepak Chopra cadeau gekregen van een goede vriendin van me. Ik heb het boek keer op keer moeten lezen om het goed te kunnen begrijpen en kunnen toepassen in mijn dagelijkse leven. Door dit boek en alle andere boeken van Deepak Chopra en spirituele meesters van deze tijd is er een nieuwe wereld voor me open gegaan. Mijn hele leven heb ik mij afgevraagd: ‘wat is het doel van mijn leven’, ‘waarom ik hier ben’ en ‘wie ik echt ben’ wat is leven? waarom krijgt ene persoon alles makkelijk voor elkaar terwijl een andere zoveel moeite moet doen om maar 1 doel in zijn leven te kunnen bereiken? wat is het geheim van succesvolle en rijke mensen en etc..?

 

Door mij te gaan verdiepen in de spirituele boeken heb ik min of meer antwoorden kunnen krijgen op mijn vragen, maar ik ben nog lang niet klaar met onderzoeken. Bijna elke dag zijn er weer vragen waar ik graag een antwoorden op wil hebben.

De 7 spirituele wetten van succes hebben mij geholpen om mijn leven te veranderen en verbeteren. Ik sta sterker in mijn eigen kracht en bij elk probleem doe ik een beroep op mijn intuïtie om tot een oplossing te komen. Daarnaast hebben deze wetten mij geholpen om positiever in het leven te staan en niet bij elk obstakel in mijn leven depressief te worden en of in een burn-out terecht te komen. Ik merk nu ook dat ik veel beter in staat ben om mijn wensen te manifesteren en dat mijn creatie-en manifestatiekracht elke dag meer en meer toenemen.

Vandaag wil ik deze informatie graag met jouw delen zodat je ook een begin kan maken naar een succesvol leven en met gemak je eigen dromen kunnen manifesteren.

1. De wet van pure potentialiteit (bewustzijn/energie)

De wet van pure potentialiteit wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

Ik zal in contact komen met dit veld van puur bewustzijn/energie door elke dag tijd te nemen om stil te zijn, om te Zijn en niets anders.

Ook zal ik minstens tweemaal per dag alleen en in stilte mediteren (ongeveer een half uur ’s ochtends en een half uur ’s avonds).

Ik zal elke dag de tijd nemen om één te worden met de natuur en in stilte getuige te zijn van de intelligentie in alles wat leeft.(stil naar een zonsondergang kijken, of naar het geluid van de zee of een rivier luisteren, of de geur van een bloem opsnuiven).

2. De wet van het geven

De wet van het geven wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

Vandaag zal ik iedereen met wie ik in contact kom iets geven (een compliment, of glimlach, of een bloem). En zo zal ik vreugde, rijkdom en overvloed laten circuleren.

Vandaag zal ik dankbaar alles in ontvangst nemen wat het leven te geven heeft.

(zonlicht en het geluid van zingende vogels, of lenteregen of de eerste sneeuw).

Ik zal ook openstaan voor de geschenken van anderen.

Ik zal de rijkdom in mijn leven geven in: zorg, affectie, waardering en liefde.

Elke keer dat ik iemand ontmoet, zal ik hem of haar in stilte geluk, vreugde en plezier wensen.

3. De wet van oorzaak en gevolg

De wet van het karma wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen: Vandaag zal ik van een afstand kijken naar de keuzen die ik maak. Door naar deze keuzen te kijken, word ik me ervan bewust. Door me in het heden volledig bewust te zijn van mijn keuzen, bereid ik me voor op de toekomst.

Elke keer dat ik een keuze maak, zal ik mezelf twee vragen stellen:

  • Wat zijn de consequenties van deze keuze?
  • Zal deze keuze mij en degenen die erdoor beïnvloed worden voldoening en geluk brengen?

Dan zal ik mijn hart om raad vragen en me laten leiden door zijn aangename of onaangename boodschap. Als mijn keuze me een onaangenaam gevoel geeft, zal ik met mijn innerlijke oog naar de consequenties van mijn actie kijken. Hierdoor zal ik spontaan de juiste keuze voor mezelf en degenen om me heen maken.

4. De wet van de minste weerstand

De wet van de minste weerstand wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

Vandaag zal ik de mensen, situaties, omstandigheden en gebeurtenissen accepteren zoals ze zich voordoen. Ik zal me niet verzetten tegen het universum door me te verzetten tegen het heden. Mijn acceptatie is volledig en totaal. Ik accepteer de dingen zoals ze op dit moment zijn, niet zoals ik zou willen dat ze waren.

Als ik de dingen heb geaccepteerd zoals ze zijn, zal ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn situatie. Dit betekent niets of niemand de schuld geven van mijn situatie (ook niet mezelf). Elk probleem schept een mogelijkheid. Door alert te zijn kan ik dit moment transformeren tot iets positiefs.

Vandaag zal mijn bewustzijn geworteld blijven in weerloosheid. Ik zal afstand nemen van de behoefte om mijn standpunt te verdedigen. Ik zal niet proberen anderen te overtuigen of over te halen tot mijn standpunt. Ik zal open blijven staan voor alle standpunten en niet star vasthouden aan één ervan.

5. De wet van intentie en wens

De wet van intentie en wens wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

Ik zal een lijst maken van al mijn wensen en deze bij me dragen. Ik zal naar deze lijst kijken voordat ik aan mijn periode van stilte en meditatie begin. Ik zal ernaar kijken voordat ik ’s avonds ga slapen. Ik zal ernaar kijken als ik ’s ochtends wakker word.

Ik zal deze lijst met mijn wensen loslaten en overgeven en erop vertrouwen dat als de zaken voor mij niet goed lijken te gaan, daar een reden voor is, en dat het kosmische stelsel een bedoeling heeft die veel weidser is dan datgene dat ik zelf had bedacht.

Ik zal mezelf eraan herinneren alles te doen vanuit een bewustzijn in het heden. Ik zal weigeren de kwaliteit van mijn aandacht in het heden te laten aantasten en vervliegen door obstakels. Ik zal het heden accepteren zoals het is, en de toekomst met behulp van mijn diepste intenties verwezenlijken.

6. De wet van het afstand nemen (ongehechtheid)

De wet van het afstand nemen wordt in praktijk gebracht door me voor te nemen de volgende stappen te doen:

Vandaag zal ik mezelf en de mensen om me heen de vrijheid geven te zijn zoals ze zijn. Ik zal mijn mening over hoe dingen zouden moeten zijn niet rigide opleggen. Ik zal problemen niet op een geforceerde manier oplossen, omdat ik daarbij nieuwe problemen schep. Ik neem afstand van het resultaat.

Vandaag zal ik onzekerheid beschouwen als een essentieel onderdeel van mijn ervaringen. Onzekerheid is de vruchtbare grond van pure creativiteit en vrijheid. Het zoeken naar veiligheid en zekerheid is gehechtheid aan het bekende. Het bekende is niets anders dan de gevangenis van onze conditioneringen.

Door onzekerheid te accepteren, zullen oplossingen spontaan volgen uit het probleem, uit de verwarring, wanorde en chaos. Met behulp van de wijsheid van de onzekerheid zal ik mijn zekerheid vinden.

Ik zal in het veld van alle mogelijkheden stappen en me verheugen op een oneindig aantal keuzen. Als ik in dit veld stap zal ik het plezier, het avontuur, de magie en het mysterie van het leven leren kennen.

7. De wet van het Dharma (het doel van het leven)

De wet van het Dharma wordt in praktijk gebracht door de volgende stappen te doen:

Vandaag zal ik de god die diep in mijn hart huist, liefderijk voeden. Ik zal aandacht besteden aan de ziel in mij die zowel mijn lichaam als mijn geest leven geeft. Ik zal me bewust zijn van deze diepe stilte in mijn hart. Ik zal het bewustzijn van het tijdloze, eeuwige Zijn met me meedragen te midden van tijdgebonden ervaringen.

Ik zal een lijst maken van mijn unieke talenten. Dan zal ik alle dingen opschrijven die ik graag doe terwijl ik mijn talenten gebruik. Als ik mijn unieke talenten gebruik ten dienste van de mensheid, raak ik mijn gevoel voor tijd kwijt en creëer ik weelde in mijn leven en in het leven van anderen.

Ik zal mezelf elke dag vragen: ‘Hoe kan ik van dienst zijn?’, en ‘Hoe kan ik helpen?’

De antwoorden op deze vragen zullen me in staat stellen mijn medemensen met liefde te helpen en van dienst te zijn.

Recommended Articles